Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van DOS POR DOS (www.dospordos.com). Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij DOS POR DOS en zij handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerkingen door DOS POR DOS zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop DOS POR DOS gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, uiteengezet. DOS POR DOS blijft haar producten en diensten ontwikkelen en optimaliseren, waardoor deze privacy policy wordt aangepast. DOS POR DOS adviseert u daarom de privacy policy regelmatig te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens
DOS POR DOS is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. DOS POR DOS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

-    aanbieden van onze producten/diensten en facturatie;
-    afhandelen van uw bestellingen en informeren over het verloop daarvan;
-    communiceren met u (waaronder het verzenden van berichten);
-    kunnen uitvoeren van analyses voor rapportagedoeleinden;
-    kunnen afstemmen van onze producten/diensten op uw wensen;
-    optimaliseren van onze producten/diensten;
-    kunnen aanbieden van extra diensten en voordelen aan u;
-    informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van DOS POR DOS;
-    tonen van gepersonaliseerde reclame;
-    verstrekken aan derden van informatie over u indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
-    controleren van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de koopovereenkomst;
-    beveiligen, aanpassen en/of verbeteren van onze website;
-    verifiëren van uw identiteit om fraude tegen te gaan.

Betaling in (web)shop
Ten behoeve van het afronden van uw bestelling met een pinpas of creditcard in onze (web)shop, verwerken wij de volgende gegevens:

-    Transactiegeschiedenis;
-    Betaalwijze;
-    Locatie & tijd;
-    Land van herkomst van de creditcard/pinpas.

Bezoek website
Op deze website worden anonieme gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing en optimalisering met behulp van GmbH-technologie van etracker (www.etracker.de). Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anonieme gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies, maar de gegevens kunnen niet naar u persoonlijk worden herleid. De gegevens worden niet gebruikt om de identiteit van bezoekers vast te stellen. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.

Bezoek aan website met Mijn Account
Een Account maakt het gebruik van de (web)shop eenvoudiger en sneller. Ten behoeve van het gebruik van uw Account verwerken wij de volgende gegevens:

-    E-mailadres;
-    Naam, adres en woonplaats;
-    Telefoonnummer;
-    Transactiegeschiedenis;
-    Duur en tijdstip van het bezoek;
-    Inloggegevens;
-    Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan;
-    Gekochte producten.

Social media
Om u te kunnen blijven inspireren, is DOS POR DOS op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram en Pinterest. Als u DOS POR DOS volgt via sociale media of communiceert met of over DOS POR DOS via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

-    Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
-    De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot DOS POR DOS;
-    In het platform opgeslagen metadata;
-    Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u voor deelname wordt geïnformeerd;
-    Als u contact opneemt met DOS POR DOS verzamelen wij de volgende gegevens om uw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen:

> E-mailadres
Telefoonnummer
Inhoud correspondentie
Gespreksopname in geval van telefonisch contact
Naam, adres en woonplaats

Nieuwsbrief
Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van DOS POR DOS per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van DOS POR DOS en is zoveel mogelijk toegespitst op uw interesses en voorkeuren voor zover die bij ons bekend zijn.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over uw gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of u via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij u herkennen als u onze website bezoekt. De frequentie van verzending kan afhangen van uw persoonlijke voorkeuren.

Als u de nieuwsbrief van DOS POR DOS ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

-    Voor- en achternaam
-    E-mailadres
-    Geboortedatum (optioneel)
-    Voorkeuren
-    Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
-    Klikgedrag e-mail

Mocht u de nieuwsbrief niet langer wensen te ontvangen, kunt u zich afmelden op de startpagina van onze website.

Evenementen en pop-up shops
Indien u zich aanmeldt voor een event van DOS POR DOS of een pop-up shop van DOS POR DOS bezoekt, verwerken wij de volgende gegevens van u:

-    Naam
-    Adres (optioneel)
-    E-mailadres
-    Telefoonnummer
-    Geboortedatum (optioneel)
-    Voorkeuren, gelegenheid, gekochte producten

Informatieverstrekking aan derden
DOS POR DOS kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor DOS POR DOS en DOS POR DOS draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor DOS POR DOS optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met DOS POR DOS afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van DOS POR DOS.

Voor het overige verstrekt DOS POR DOS alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Beveiliging
DOS POR DOS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

Inzage en aanpassingen
Als u wilt weten welke gegevens DOS POR DOS over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kunt u contact opnemen met DOS POR DOS. U kunt de contactgegevens vinden op onze website.

Websites van derden
De website van DOS POR DOS kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. DOS POR DOS heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door DOS POR DOS zijn verkregen. DOS POR DOS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Bewaartermijnen
DOS POR DOS bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact tijdens kantooruren contact opnemen met DOS POR DOS. U vindt de contactgegevens op onze website (WWW.DOSPORDOS.COM).