Disclaimer

De website www.dospordos.nl en  alle onderdelen daarvan (inclusief teksten, grafisch materiaal en logo’s ), met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van DOS POR DOS. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOS POR DOS.

De inhoud van deze website en andere uitingen van DOS POR DOS op internet is  met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door DOS POR DOS wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. DOS POR DOS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.